XXXIV pielgrzymka odbędzie się tradycyjnie
w weekend, który obejmuje drugą niedzielę
sierpnia, czyli w dniach 7-8 sierpnia 2021
“MARYJO TYŚ MOJĄ KRÓLOWĄ”