Corpus Christi procession
We remind you that on Sunday, June 6, we will celebrate the Solemnity of Corpus Christi. As always, there will be a procession right after the 10.30 am Mass. We invite everyone to testify to our faith! We invite children to sprinkle flowers. We ask mothers to prepare flower petals that will be sprinkled during the procession by their children before the Blessed Sacrament!
 
Procesja Bożego Ciała
Przypominamy, ze w niedziele, 6 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Jak zawsze, zaraz po Mszy świętej o godzinie 10.30 będzie miała miejsce procesja. Zapraszamy wszystkich do dania świadectwa naszej wierze! Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków. Mamy prosimy aby przygotowały płatki kwiatów, które będą sypane w czasie procesji przez ich dzieci przed Najświętszym Sakramentem!
 
Procesión de Corpus Christi
Os recordamos que el domingo 6 de junio celebraremos la Solemnidad del Corpus Christi. Como siempre, habrá una procesión justo después de la misa de las 10.30 horas. ¡Invitamos a todos a dar testimonio de nuestra fe! Invitamos a los niños a rociar flores. ¡Les pedimos a las madres que preparen pétalos de flores que serán rociados por sus hijos durante la procesión ante el Santísimo Sacramento!