Kurs Przedmałżeński 2020

Przypominamy, że kurs przedmałżeński odbywa się w naszej parafii w następujących dniach:

  • 14 Czerwca, 11 Października i 8 Listopada

po Mszy św. o godz. 10.30. Tylko przed wcześniejszym zarejestrowaniem w biurze parafialnym.

Osoby zamierzające zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny pamiętać, iż należy:

  • zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej pół roku przed ślubem w celu ustalania daty i złożenia depozytu.
  • na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu dostarczyć:
  • świadectwo chrztu i bierzmowania wystawione przez proboszcza nie później niż sześć miesięcy przed datą ślubu.
  • zaświadczenie o odbytym kursie ”Precana”
  • zaświadczenie o zawartym w urzędzie stanu cywilnego związku lub ”Marriage License”
  • w obecności dwóch świadków na trzy miesiące przed ślubem w kancelarii parafialnej spisać protokół.

Wszystkim narzeczonym składamy staropolskie „Szczęść Boże”.